5 praktische tips voor een succesvolle samenwerking

cropped-succesvolle-samenwerking.jpg

In veel teams werken teamleden met elkaar maar zijn ze niet succesvol in hun samenwerking. Resultaten vallen tegen en/of prestaties blijven uit. Hieronder staan 5 praktische tips voor een succesvolle samenwerking.

Zorg voor duidelijkheid over de doelen 

Het lijkt een open deur maar het komt geregeld voor dat teamleden aan de slag gaan zonder een eenduidig doel of met uiteenlopende opvattingen over de prestatie die moet worden gehaald. Zorg dat duidelijk wordt wat de opdracht aan het team is. Wissel de doelen uit en check of deze overeenkomen. Bij twijfel is het de opdrachtgever die duidelijk kan geven over het te behalen doel of de verwachte prestatie.

Sluit aan bij de kwaliteiten van de teamleden

Als teamleden doen waar zij goed in zijn dan levert dat én mooie resultaten op én geeft dat erkenning en waardering. Erkenning en waardering zijn onontbeerlijk voor het werken in een team. Het zorgt ervoor dat er optimaal kan worden gepresteerd. Dat betekent dat teamleden goed op de hoogte moeten zijn van elkaars kwaliteiten. Besteed een (deel van het) overleg aan het uitwisselen van kwaliteiten. Dat kan aan hand van bijvoorbeeld een kwaliteitenspel maar ook het ‘spontaan’ benoemen van waar een ieder goed in is en wat hij leuk vindt om te doen levert vaak al veel op.

Zet taken en activiteiten in een tijdsplanning

Veel teams hebben te maken met meerdere opdrachten waarbij taken en activiteiten door elkaar lopen. Als het team onvoldoende overzicht heeft en achter de feiten aanloopt dan heeft dat negatieve gevolgen voor de resultaten. Bespreek met elkaar welke taken en activiteiten uitgevoerd moeten worden, en op welk moment. Zet deze afspraken in een tijdsplanning, bijvoorbeeld een jaarplan. De tijdsplanning is een praktisch leidraad om nieuwe aanvragen te kunnen honoreren zonder dat teamleden in de knel raken.

Vier successen met elkaar

Stilstaan bij wat goed is gegaan én daar aandacht aan besteden is niet alleen ontzettend leerzaam maar heeft ook een versterkende werking op het teamgevoel. De uitdaging zit hem meestal in het stilstaan bij wat goed is gegaan. Dat hoeft niet alleen te gaan om grote successen maar het kan hem ook zitten in zaken als een telefoontje van een tevreden klant, een grote opkomst bij een georganiseerde bijeenkomst of het schrijven van een tekst wat al velen malen is uitgesteld. Datzelfde geldt voor het vieren van die successen. Dat kan in de vorm van het eten van taart of het geven van een feestje maar het geven (en ontvangen!) van complimenten is vaak net zo effectief.

Deel kennis met elkaar

Knowledge is power when you share it. Share as much as you can.” Een krachtige uitspraak die niet vaak genoeg kan worden toegepast. Door kennis met elkaar te delen ontwikkelt ieder teamlid individueel en het team als geheel. Knelpunten en lastige situaties worden sneller en beter aangepakt wanneer teamleden meer weten en nieuwe kennis kunnen inzetten. Het delen van kennis kan op verschillende manieren. Het geven van een presentatie, een dagje meelopen met een collega en het bespreken van vraagstukken een-op-een of in kleine groepen zijn voorbeelden hoe je dat vorm kan geven.

Tot slot: Welke tip spreekt jou het meeste aan?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *