Intervisie coaching

“Intervisie coaching is het kortdurend begeleiden van intervisiegroepen, gericht op de volledige zelfstandigheid van de lerende groep. Deze tijdelijke begeleiding vraagt om een wezenlijk andere invulling dan bijvoorbeeld teamcoaching of begeleide intervisie.”

Uit: ‘Intervisie coaching’, G. van Doorn & M. Lingsma, 2013

 • Haal meer uit de samenwerking in je team! Laat je professionals leren met en van elkaar.
 • Met minder budget het lerend vermogen van je teams of organisatie op peil houden en zelfs vergroten!
 • Ook na de training aan de slag met de nieuwe inzichten en vaardigheden.

Het (alleen) laten trainen van medewerkers levert vaak onvoldoende resultaat op en is, met de korting op de opleidingsbudgetten, niet meer betaalbaar. Door ‘scholingsactiviteiten’ op een andere manier aan te bieden blijft de professionele groei en ontwikkeling gewaarborgd. Met de inzet van intervisie coaching binnen (sociale wijk) teams wordt:

 • een betere transfer en borging naar de dagelijkse praktijk neergezet. Niet alleen tijdens de training wordt gereflecteerd op het eigen handelen maar juist ook daarna, tijdens het werk.
 • een constructieve manier aangereikt om de interne leerprocessen kortdurend te begeleiden.
 • het collectief leren gefaciliteerd: mensen leren veel door ervaringen met anderen te delen en daarop gezamenlijk voort te bouwen.
 • een basis gelegd voor succesvolle samenwerkingsrelaties.
 • een werkwijze neergezet die teams en organisaties vitaal en veerkrachtig maken omdat er onophoudelijk wordt geleerd.

Met het organiseren van intervisie coaching faciliteert de organisatie op een constructieve de professionele ruimte om tot komen tot ‘passende antwoorden’ op vragen van klanten. In zes tot acht bijeenkomsten leren de (sociale wijk) teams hun eigen intervisie vorm te geven.

“Intervisie is een gestructureerd, zelfsturend groepsleerproces ter vergroting van de professionele effectiviteit van iedere deelnemer. Kenmerkend is de collegiale, onderlinge coaching aan de hand van concrete werksituaties.”

Uit: ‘Intervisie coaching’, G. van Doorn & M. Lingsma, 2013

Wil je weten wat jij kan doen om meer uit de samenwerking in je team te halen en te werken aan een succesvolle (wijk) teams? Maak een afspraak voor een vrijblijvend adviesgesprek. Hierin bespreken we op welke manier intervisie coaching:

 • Een effectieve aanvulling kan zijn op het huidige scholingsprogramma.
 • De focus op de ‘de wens van de klant centraal’ kan leggen en houden.
 • (Naast nieuw opgedane kennis en vaardigheden) ook het houdingsaspect mee laat bewegen.

Ik bevraag je over jouw ideeën, kijk met je naar wat mogelijk is, en bied je een aanpak aan die werkt.

Diana

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *